AFDS.ZW : -0.02% | ASUN.ZW : -1.11% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : 0% | AXIA.ZW : 1.76% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : 0% | CBZ.ZW : 4.91% | DZL.ZW : 0% | DLTA.ZW : 1.72% | ECO.ZW : 8.21% | EDGR.ZW : 13.04% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : -5.47% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : -0.47% | GBH.ZW : 0% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : 0.06% | INN.ZW : -0.03% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0% | NPKZ.ZW : 0.12% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 0% | OKZ.ZW : -0.07% | PROL.ZW : 0% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -5.48% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : -0.45% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 7.08% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : 0% | OMTT.ZW : -0.07% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : -4.22% | TANG.ZW : 0% | DMCS.ZW : 0% | MIZ.ZW : 4.42% | CSAG.ZW : 0% | TIG.ZW : 78.74% |

Single Post

Tatenda Jasi

Tatenda began her career 3 years ago as a Management Graduate Trainee at Metbank focusing on Research and Development before joining Morgan & Co’s Sales & Trading office. She is currently studying ACCA and SAIFM as she works towards becoming a stockbroker. Tatenda loves blogging in her spare time, and she is passionate about giving back to society.

social share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Recent Posts
Online Help!

+(123) 456-78-90

related posts