AFDS.ZW : 0% | ASUN.ZW : -14.65% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : -2.19% | AXIA.ZW : -0.79% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : -0.8% | CBZ.ZW : -0.41% | DZL.ZW : -4.26% | DLTA.ZW : -2.88% | ECO.ZW : 1.46% | EDGR.ZW : 0% | FBC.ZW : 0.49% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : 4.78% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : 2.36% | GBH.ZW : 5.88% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : -0.05% | INN.ZW : -0.18% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 14.58% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0% | NPKZ.ZW : 0% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 0% | OKZ.ZW : -2.91% | PROL.ZW : 4.31% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -14.94% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : -10.96% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : -14.93% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : -13.58% | OMTT.ZW : 6.93% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : 0% | TANG.ZW : 0% | DMCS.ZW : 0.12% | MIZ.ZW : 0% | CSAG.ZW : 0% |

Sponsorship Broking

Morgan and Co. offers sponsoring broker services for Initial Public Offerings(IPOs), Mandatory Offers, Rights Issues and Capital Reconstruction. We help our clients grow by providing best-in-class advice and execution excellence on the most complex transactions across products.