AFDS.ZW : -0.02% | ASUN.ZW : -1.11% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : 0% | AXIA.ZW : 1.76% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : 0% | CBZ.ZW : 4.91% | DZL.ZW : 0% | DLTA.ZW : 1.72% | ECO.ZW : 8.21% | EDGR.ZW : 13.04% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : -5.47% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : -0.47% | GBH.ZW : 0% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : 0.06% | INN.ZW : -0.03% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0% | NPKZ.ZW : 0.12% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 0% | OKZ.ZW : -0.07% | PROL.ZW : 0% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -5.48% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : -0.45% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 7.08% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : 0% | OMTT.ZW : -0.07% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : -4.22% | TANG.ZW : 0% | DMCS.ZW : 0% | MIZ.ZW : 4.42% | CSAG.ZW : 0% | TIG.ZW : 78.74% |

Regulatory

We are licensed as a Securities Dealing Company in terms of the Securities and Exchange Act [Chapter24:25] and a member of  the Zimbabwe Stock Exchange and FinSec.