AFDS.ZW : 14.95% | ASUN.ZW : -1.11% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : -0.05% | AXIA.ZW : 1.76% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : -13.13% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : -0.14% | CBZ.ZW : 14.99% | DZL.ZW : 9.21% | DLTA.ZW : 0.52% | ECO.ZW : 9.11% | EDGR.ZW : -13.04% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : 14.68% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : 0% | GBH.ZW : 0% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : 0.07% | INN.ZW : -0.03% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0.18% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 2.61% | NPKZ.ZW : 0% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 0% | OKZ.ZW : 1.17% | PROL.ZW : -0.02% | RTG.ZW : 5.75% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : 14.79% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : 0.23% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 15% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 8.58% | ZBFH.ZW : 15% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0.3% | ZIMW.ZW : -10.35% | ZIMR.ZW : 13.04% | OMTT.ZW : 7.28% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : 0% | TANG.ZW : 14.82% | DMCS.ZW : 13.8% | MIZ.ZW : 0% | CSAG.ZW : 11.12% | TIG.ZW : 11.29% |

Regulatory

We are licensed as a Securities Dealing Company in terms of the Securities and Exchange Act [Chapter24:25] and a member of FinSec and the Zimbabwe Stock Exchange.