AFDS.ZW : -0.02% | ASUN.ZW : -1.11% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : 0% | AXIA.ZW : 1.76% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : 0% | CBZ.ZW : 4.91% | DZL.ZW : 0% | DLTA.ZW : 1.72% | ECO.ZW : 8.21% | EDGR.ZW : 13.04% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : -5.47% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : -0.47% | GBH.ZW : 0% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : 0.06% | INN.ZW : -0.03% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0% | NPKZ.ZW : 0.12% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 0% | OKZ.ZW : -0.07% | PROL.ZW : 0% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -5.48% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : -0.45% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 7.08% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : 0% | OMTT.ZW : -0.07% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : -4.22% | TANG.ZW : 0% | DMCS.ZW : 0% | MIZ.ZW : 4.42% | CSAG.ZW : 0% | TIG.ZW : 78.74% |

Trading

Morgan and Co. is a member of the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) and FinSec. We provide institutional and private clients with a platform offering unrestricted access to all securities listed on the FinSec Alternative Trading Platform (ATP) as well as the broader ZSE. Our trading team provide clients with deep insights, market intelligence, advice and excellent deal execution.